Broodfonds Meerwaarde

Van de broodfondsmakers

Bericht van de Broodfondsmakers

Deze maand kregen we een bericht van de Broodfondsmakers over enkele belangrijke zaken die in het komende jaar gaan veranderen. Deze informatie staat ook op mijn.broodfonds.nl.

Algemene aanpassing contributie 2020
Om meer bestedingsruimte te hebben als vereniging wordt de contributie bij nieuw startende broodfondsen door de BroodfondsMakers per 1-1-2020 aangepast naar € 12,50 per maand. Dat was £ 10,-. In ons broodfonds hebben we de contributie al eerder verhoogd naar € 12,- om budget te hebben voor cohesie.

In de praktijk blijkt het reguliere verenigingsbudget inderdaad niet echt ruim. De bedragen voor bestuur (500) en ALV (500) zoals die in de goedgekeurde begroting voor 2020 staan, blijken erg krap te zijn. Daardoor is in ons broodfonds de marge al met al aardig opgesoupeerd. Het is dus de vraag of wij met het beleid van de BroodfondsMakers mee moeten gaan en ook een verhoging van de contributie doorvoeren. Het bestuur zal zich op deze vraag beraden en eventueel een voorstel doen in de komende ALV.


36 maanden buffer: terugstorting in april
Heeft een deelnemer op 31 december méér dan 36 maal zijn inleg exclusief contributie op zijn broodfondsrekening staan, dan wordt het verschil teruggestort aan de deelnemer.
Deze terugbetalingen zullen door de BroodfondsMakers administratie uitgevoerd worden vanaf april. Let wel: de maandelijkse inleg blijft altijd doorgaan.

Uitstap, overstap en wijziging schenkingsniveau op vier momenten per jaar mogelijk

Tot nog toe kon een deelnemer per 1 januari en per 1 juli uitstappen, overstappen of het eigen schenkingsniveau aanpassen.
Motivatie daarvoor was de veiligheid van de zieke. Wanneer alle leden zich binnen een korte tijd als lid afmelden, dan komt een zieke binnen dat Broodfonds zonder schenking te zitten.

We willen deze regels op verzoek van uit de broodfondsen iets versoepelen:

Vanaf 1 januari 2020 is het wat ons betreft mogelijk om op vier momenten per jaar (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober) uit een Broodfonds te stappen, over te stappen naar een ander broodfonds of het eigen schenkingsniveau aan te passen. Beperking hierbij is wel dat per kwartaal maximaal 10 leden van één Broodfonds kunnen uitstappen. Wanneer er geen schenkingen door in gevaar komen kan een ALV toestemming verlenen om meer deelnemers te laten uitstappen.
We denken dat we hiermee gehoor geven aan een wens, zonder de veiligheid van een zieke te beperken.
We hanteren voor uitstap en overstap een opzegtermijn van twee maanden, wijziging schenkingsniveau moet een maand voor de ingangsdatum aan ons worden gemeld.


Voor alle broodfondsen geldt dat deze wijzigingen deel uitmaken van ons reglement. Wij moeten daar als Broodfonds dus mee instemmen voordat deze nieuwe regel gaat gelden.

Dit wordt een formeel punt voor de komende ALV op 20 april! Als deze aanpassing in de ALV wordt goedgekeurd, komt er een herziene versie van het reglement.

Willen we hierover een besluit kunnen nemen, dan moeten er wel genoeg leden op de ALV aanwezig zijn!

Vaker check bedrijfsinkomen vanaf 1 januari 2020

De BroodfondsMakers zullen voortaan niet alleen bij een verhoging van schenkingsniveau, maar ook bij een verlaging een check doen of het bedrijfsinkomen voldoende is voor het nieuwe schenkingsniveau.

In 2020 meer variëteit in percentage ziekmelding

Het is in het nieuwe jaar mogelijk om een nieuwe ziekmelding te doen voor elk gewenst ziektepercentage, zolang dit maar meer is dan 50%. Voorheen moest eerst gekozen worden voor 50% of 100%, nu is alles van 50% tot 100% mogelijk. Na de eerste ziekmelding kan overigens elk percentage gekozen worden. De BroodfondsMakers adviseren daarbij niet onder 25% te gaan. Dergelijk lage ziektepercentages vallen in de regel onder de normale schommelingen binnen je werk.

Plaats een reactie

Recente berichten