Broodfonds Meerwaarde

Uitslag enquête

Tijdens de ledenvergadering zijn de uitkomsten van de enquête besproken. Voor wie niet aanwezig was en voor wie het nog eens wil nalezen, hierbij de uitwerking:

Nee, want:
Geen tijd, ik ben niet geschikt voor bestuursfunctie, ik wil geen taak, pas nieuw in het BF, BF is voor mij praktische regeling maar voel me niet sociaal verbonden of verplicht.

Anders is overwegend: geen taak / ik wil niet in bestuur
Ook wel: niet nu, misschien later
Taak samen met iemand anders doen
Bestuurstaken in een commissie onderbrengen
Ik wil wel adviseren over mijn vak
Te druk: wel een incidentele taak

Vertrouwen dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen: 14 personen
Aan de hand van deze uitkomsten een kieslijst opstellen, verkiezingen tijdens ALV: 26 personen

Anders:
Weet niet
Mensen persoonlijk benaderen – veel gegeven antwoord
Explicieter benoemen dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn
Helder maken wat taken inhouden

Plaats een reactie

Recente berichten