Broodfonds Meerwaarde

Profiel penningmeester

Welke taken heeft de penningmeester?
Formeel zorgt de penningmeester voor de penningen, het geld.
Bij een broodfonds is dat tweeërlei: als er zieken zijn accordeert de penningmeester de schenkingen in internetbankieren van de Triodosbank. Dat is één handeling per arbeidsongeschikte. Alle administratieve voorbereidingen voor de schenkingen is gedaan door de Broodfondsmakers (BFM). Zij sturen altijd eerst een berekening van de schenkingen op basis van het % arbeidsongeschiktheid van de zieke leden. Die moet de penningmeester dus ook even checken. Het bestuurslid ‘begeleiding arbeidsongeschikten’ heeft meestal het actuele % al doorgegeven.
Dit eerste financiële deel (de schenkingen) gaat over alle broodfondsrekeningen van de leden en de bedragen die door hen geschonken worden.
Het tweede financiële deel betreft de financiën van de vereniging.
De penningmeester zorgt voor de betalingen van bv. de ALV, de BFM administratie en af en toe een bloemetje, een fruitmand of onkosten van het bestuur. Per jaar gaat het om ongeveer 20 betalingen.
De vereniging heeft een jaarlijkse begroting waarop slechts enkele posten vrij invulbaar zijn en een jaarrekening die door de BFM wordt opgesteld. De penningmeester communiceert met de kascommissie die de jaarrekening van de vereniging moet beoordelen (ALV voorjaar).

Wat moet je weten en kunnen als penningmeester?
Je moet als penningmeester een beetje op de hoogte zijn van wat er komt kijken bij een financiële administratie en internetbankieren. Maar als ondernemer ben je dat al gauw. Je moet ordelijk zijn om de financiële stukken op de juiste plek te bewaren (alleen digitaal) zodat er volledige transparantie is naar de medebestuursleden, de BFM, de kascommissie en de overige leden van het broodfonds. Alles wat met geld te maken heeft is de directe verantwoordelijkheid van de penningmeester.
Maar daar komt nog wat bij. Je bent één van de vier bestuurders. Het bestuur is een team. Je staat samen voor nieuwe vragen en moet samen beleid maken inzake kwesties die niet eerder aan de orde zijn geweest. En dat gaat ook vaak niet over geld. Je zorgt samen dat het werk gedaan wordt en springt dan wel eens voor elkaar in. Je bent dus ook als penningmeester nauw betrokken bij het gehele reilen en zeilen van het broodfonds, inclusief onverwachte ontwikkelingen, ziekte van bestuursleden, contacten met leden die niet actief (genoeg) zijn en dergelijke. Gelukkig trekken de bestuursleden samen de hele kar.

Wat moet je precies doen als penningmeester en hoeveel tijd kost dat?
De praktijk heeft geleerd dat een penningmeester de volgende taken heeft.

Wat kost het je als je penningmeester bent?
Het bovenstaande staatje komt uit op 49 uur per jaar. Dat is zeg maar een uur per week. Maar er zijn weken dat er niets is te doen en weken dat er relatief veel is te doen. Het werk fluctueert. Afhankelijk van je woonplaats komt er nog reistijd bij. Dat kan oplopen. En ook als je een keer een training van de BFM meemaakt over het besturen van een broodfonds, dan ben je een keer een dag extra kwijt.
Naast de tijd die het je kost, kost het ook geld als je naar vergaderingen reist.
Bestuursleden doen hun werk geheel vrijwillig en ontvangen ook geen reiskostenvergoeding. In de praktijk loopt dit ongemerkt mee in de zakelijke of privé kilometers (of OV).

Wat krijg je als penningmeester terug voor je inspanningen?
Meedraaien in een bestuur levert naast je kosten in tijd en geld ook iets op. Een bestuurslidmaatschap is leerzaam – je komt vraagstukken tegen, die je niet had voorzien en die toch opgelost moeten worden. Door het gezamenlijk besturen train je je samenwerkings-vaardigheden. Je leert de leden van het broodfonds ook vanzelf beter kennen, en zeker je medebestuursleden. Doordat je er samen voor staat krijg je binnen het bestuur vriendschap terug voor je inspanningen.
Er zijn binnen het broodfonds geen vergoedingen beschikbaar voor geïnvesteerde tijd. Het is puur vrijwilligerswerk. Het enige dat het bestuur doet, is gezamenlijk eten na een bestuursvergadering. Dat is extra, gezellig en bevordert ongetwijfeld de saamhorigheid.

Desire Brokerhof,
26 november 2019
Broodfonds Meerwaarde

reacties

Recente berichten