Broodfonds Meerwaarde

Een broodfonds besturen is vooral leuk! En goed te doen

Toen we ruim vijf jaar geleden voldoende (aspirant)-leden hadden om broodfonds Meerwaarde op te richten, kwam ik meteen in het bestuur. Voor een van de initiatiefnemers was dat eigenlijk ook wel logisch. Volgens de statuten wordt elk bestuurslid benoemd als lid en worden daarna binnen het bestuur de taken verdeeld. Ik opteerde voor penningmeester. Waarom? De opbouw van de reserve en het doen van giften aan zieke leden vormen de kerntaken van elk broodfonds. Dus leek het mij wel interessant om daarvoor een stukje verantwoordelijkheid te dragen. Tegelijkertijd is het eigenlijk een minder zware taak in het bestuur. Alle administratieve taken worden door de Broodfondsmakers volledig uitgevoerd. Het betalen van de giften aan een ziek lid komt eigenlijk neer op één druk op de knop in de Triodos betaalomgeving. En de jaarrekening van de vereniging wordt compleet en op tijd aangeleverd. Het bestuurslidmaatschap is voor mij daardoor heel goed te combineren met mijn eigen drukke onderneming met vijf vaste werknemers en een tienvoud aan freelance medewerkers.

Mijn termijn loopt af
Wás goed te combineren, moet ik bijna zeggen. Want over een half jaar loopt mijn termijn binnen het bestuur af en dan ben ik niet meer herkiesbaar. Dus is het tijd om het stokje aan een ander bestuurslid over te dragen. Een logisch moment om eens even terug te kijken en mijn ervaringen door te geven. En misschien ook een paar leden te enthousiasmeren voor dit belangrijke werk!

Solidariteit en vertrouwen
Wat was voor mij de reden om een broodfonds te willen oprichten en penningmeester te worden? 
Ik vind de solidariteit en het vertrouwen in het concept van het broodfonds heel waardevol. Samen een vangnet vormen voor collega’s, die even – of soms langer – niet in staat zijn hun geld te verdienen, te kunnen garanderen dat ze toch zonder geldzorgen verder kunnen, dat is toch prachtig?
En natuurlijk blijken er dan onderweg allerlei vragen op te komen over praktische en principiële kwesties. Vragen over betrokkenheid en het bouwen aan het vertrouwen onder de leden. Over de onderlinge communicatie. Over de deelname aan de alliantie van broodfondsen. Over zieke leden die steun nodig hebben bij het oppakken van de draad na ziekte… Het zijn juist deze vragen geweest, waarover ik in het bestuur met plezier en enthousiasme heb meegedacht en meegepraat. 

Je krijgt er taken, maar ook vrienden bij
Het gekke is dat bijna al dit soort kwesties waarschijnlijk aan de meeste leden van het broodfonds voorbij zijn gegaan. Want daar heb je een bestuur voor. Dat zorgt dat alles loopt zoals het moet. Natuurlijk, je kunt gewoon lid zijn, je maandelijkse bijdrage automatisch over te laten maken en als het je uitkomt bij een ALV te zijn. En verder gewoon je werk te doen. Niks mis mee. Maar je mist wel iets. Als je actief bent binnen het broodfonds krijg je er niet alleen taken bij, maar ook vrienden. Je hebt een stem bij belangrijke beslissingen. Je bouwt mee aan een kleine maar betekenisvolle organisatie, waar de menselijke maat de basis is. Dat heeft me hier vooral aangetrokken en het heeft heel veel voldoening gebracht!

Zin om mee te doen?
Ik ben zomaar ongemerkt en onbedoeld het langst zittende bestuurslid geworden. Maar daar komt dan per 1 april volgend jaar een einde aan. Er is dus een nieuw lid nodig dat er zin in heeft om mee te gaan doen in de vriendenkring die het bestuur geworden is. Iemand die een tijdje wat extra wil doen voor collega’s die even niet verder kunnen. Met de hoeveelheid werk viel het bij mij wel mee. Ik heb het vooral leuk en waardevol gevonden. Natuurlijk geef je iets van jezelf. Maar je krijgt er veel meer voor terug!

Interesse?
Stuur een mail naar desire.brokerhof@creathlon.nl

Désiré Brokerhof
penningmeester

Plaats een reactie

Recente berichten